آرمان های بربادرفته
       

 

وقتی که آرمان ها,تبدیل به افسانه های دور و طولانی میشوند، همگی خوابمان میبرد...:: کلمات کلیدی :

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/۳/٥

نظرات () 

 

 شتاب
       

 

انیشتین میگوید: هر ذره را که شتاب دهی

حجمش ثابت است

ولی سنگین میشود

برای من اثبات شد

با شتاب بی نهایت رفتی،

هر قدر هم که سنگین شده باشی

بزرگ نمیشوی...

در نظرم کوچک و کوچکتر میشوی...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٢۱

نظرات () 

 

 غریبه
       

 

غریبه!

بیا در اوج غریبی، باهم، تنها بمانیم!

تنها ماندن، بهتر از تنهاشدن است!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٢٠

نظرات () 

 

 هیس..
       

 

هیس...

دیگر کافی ست بهانه های تکراری...

رفتنت و جدایی...

برای من و تو ...

حق با تو بود، من با تو خوشبخت نمیشدم...

خوشبخت کردن من هم لیاقت میخواهد...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/۱۸

نظرات () 

 

 غرور
       

 

مدتهاست غریبه شدم با تویی که در شعرها میخوانم!یاد ندارم اخرین تویی که مرا بیادت انداخت کجا بود!اکنون فقط من هستم و من!فقط غرورم با من است!ترجیحش میدهم به اشک و گریه و تو!:: کلمات کلیدی : بغض

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٦

نظرات () 

 

 هراس...
       

 

از رسیدن ها نمی هراسم! اما از به پایان رسیدن ها چرا!

از بودن ها نمی هراسم! از بی ما بودن ها چرا!

من از دل بستگی نیز نمی هراسم!

حتی از دل خستگی...!

اما از نگفتن ها....چرا!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٢

نظرات () 

 

 یاس
       

 

نام مرا بی همزه بخوان!!!

یاس اینگونه خوش تر است!!!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/۱/٢۱

نظرات () 

 

 پنبه
       

 

من با نگاهم عشق میرشتم

و تو با شِکن ابرویت همه را پنبه میکردی!

چه خوب دوختی لباس تنهایی مرا!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۱٢/٢٦

نظرات ()

<< مطالب جدیدتر ........................ مطالب قدیمی‌تر >>