نیاز
       

 

از کدام دلگیری؟

حرف نزدن یا حرف نداشتن؟

چه شده؟

تو که همیشه دنبال سکوت من بودی

جانم؟ بگو ...

باز چه نیازی به من داری!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۳/۱۸

نظرات ()