پنبه
       

 

من با نگاهم عشق میرشتم

و تو با شِکن ابرویت همه را پنبه میکردی!

چه خوب دوختی لباس تنهایی مرا!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۱٢/٢٦

نظرات ()