هراس...
       

 

از رسیدن ها نمی هراسم! اما از به پایان رسیدن ها چرا!

از بودن ها نمی هراسم! از بی ما بودن ها چرا!

من از دل بستگی نیز نمی هراسم!

حتی از دل خستگی...!

اما از نگفتن ها....چرا!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٢

نظرات ()