هوا
       

 

میبینی؟

هنوز هم هوایت را دارم

نه هوای بودنت

یا چشمانت...

که هوای هوای خاطراتت

نمیدانم هوا تلخ است یا شیرین؟!

آخر گاهی تلخ ها نیز شیرین می شوند!:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۳/۱۸

نظرات ()