شتاب
       

 

انیشتین میگوید: هر ذره را که شتاب دهی

حجمش ثابت است

ولی سنگین میشود

برای من اثبات شد

با شتاب بی نهایت رفتی،

هر قدر هم که سنگین شده باشی

بزرگ نمیشوی...

در نظرم کوچک و کوچکتر میشوی...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٢/٢۱

نظرات ()