مرگ وارون
       

 

مرگ، درد نیست که از هر طرف درد شود 

مرگ، از انتها به ابتدا ، خورشیدوار دل را گرم می کند ...:: کلمات کلیدی :

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩٢/٦/۸

نظرات ()