آسمان هم نوا با دلم
       

 

دیشب آسمان هم گرفته بود

بغض داشت گویی

که خشمگین میغرید

با شاید هم غمگین مینالید

نمیدانم

هرچه بود با دلم هم نوا بود...

شاید آسمان هم تنهاست...

شاید از بی مهری زمین و اهلش مینالید

که دستان نورانی اش را به سویمان گشود...

آری!

حتما دل و دیده اش را از ما پس میخواهد!!!

 :: کلمات کلیدی : بغض

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/٦/٥

نظرات ()