ﺩﻝ
       

 

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ

ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ

ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﺩﻝ...:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/٦/۱٥

نظرات ()