دل سنگ
       

 

دلم عشق را تنگ است

معشوق را دل سنگ است:: کلمات کلیدی : زیر زمین دل

  نوشته شده توسط یاسمن در ۱۳٩۱/۸/٢۸

نظرات ()