ﺩﻝ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ

ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ

ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﺩﻝ...

/ 5 نظر / 17 بازدید
الف-سین

یاد سهراب بخیر انکه تا لحظه خاموشی گفت تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود غمی نیست اما دلم میگیرد در هوایی که بوی نفسهای تو نیست ////// وبتون زیباست به ما هم سر بزن

delaaram

همیشه همینه میخوای نیست نمیخوای هست