پیاده میشوم!نگه دار!

گفت : پیاده میشوم.هر جا که شد نگه دار!

آنجا!من در اعماق احساس ... قلبم را نگه داشتم

اینجا!او در اوج سنگدلی ... رفـــــــــت!

کرایه اش هم قلب یخ زده ی من بود!

/ 5 نظر / 14 بازدید
آیدین

عاااااااااااااااااااااااااااااااااالیه