غزلک 2

پر از تردید است ذهنش

جوابش کی توان دانم

پر از تشویش است قلبش

امیدش کی توان سازم

گهی بر لب که میخندد

ز شورش من چه آرامم

ولی وقتی که میگرید

زچشمش همچو بارانم

نه من دان که دردش چیست

نه او داند که گریانم

خدایا بر دلش رحمی

که عشقش بنده خواهانم

/ 4 نظر / 19 بازدید

[لبخند]salam

نازنین

ســــــــــــلام عــــــــزیـــــــــــز خــــــــــــــوبـــــــــــــــی عزیز دعوتت میکنم به کهکشانی ها میای؟ بیا و حتما عضو شو تا با هم کلی خوش بگذرونیم... بیا هاااا اذیت نکن باشه بای تا های عزیز