هراس...

از رسیدن ها نمی هراسم! اما از به پایان رسیدن ها چرا!

از بودن ها نمی هراسم! از بی ما بودن ها چرا!

من از دل بستگی نیز نمی هراسم!

حتی از دل خستگی...!

اما از نگفتن ها....چرا!

/ 9 نظر / 16 بازدید
shirin

در زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت، درحالیکه ایستاده بودم؛ چه غصه هایی که فقط باعث سپیدی موهایم شد، در حالیکه قصه ایی بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد، می شود و اگر نخواهد، نمی شود؛ به همین سادگی! یاسی مهربونم سلام ببخشید شعرها با مطالبت همخونی نداره ولی نوشته هات آدمو سر ذوق میاره که چیزی فقط برای اینکه بگه من هستم .بنویسه مرسی دوست داشتنی من[گل][خجالت][قلب]

قیزی

از خودته این نوشته های قشنگ؟

bahar

▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒) (▒)(█)(▒)__ ███_☼██████ _(▒)(▒)___██____████████ _________██____███▒▒▄▒▒.... __________██____█▒▒▒▒▒▒... ___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒) ____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒) __________ __██____▒▒______(▒(▒) _____________██__▓▓▒▓_______█ ________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█ _(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█ (▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█ _(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█ ___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█ __________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█ _________ ▓▓___███☼█__▓▓__█ ___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█ ___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒ ____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█ ______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█ ________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥ ___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ _______________▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ (▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ _______________▓▓_▓▓ _______________▓▓▓▓ _______________▓▓▓ ______█████████ ________██____██ ______█☼█____██ بسیارزیبا[گل]

bahar

▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒) (▒)(█)(▒)__ ███_☼██████ _(▒)(▒)___██____████████ _________██____███▒▒▄▒▒.... __________██____█▒▒▒▒▒▒... ___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒) ____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒) __________ __██____▒▒______(▒(▒) _____________██__▓▓▒▓_______█ ________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█ _(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█ (▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█ _(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█ ___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█ __________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█ _________ ▓▓___███☼█__▓▓__█ ___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█ ___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒ ____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█ ______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█ ________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥ ___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ _______________▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ (▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ _______________▓▓_▓▓ _______________▓▓▓▓ _______________▓▓▓ ______█████████ ________██____██ ______█☼█____██ بسیارزیبا[گل]

ابولفضل

سرانجام تلخ ما خاک است دوای چشم بی خواب ما خاک است روزی امید ها هم می پوسند چون که آنها هم اسیر خاک اند

شیدا

سلام عزیزم.از وبت دیدن کردم.زیباست.اگه فرصت کردی بهم سری بزن.خوشحال میشم.

shirin

من امروز ... دستهایم را برده ام بالا و از عمق وجود خودخدایم را صدا کردم نمیدانم چه میخواهی... ولی امروز... برای تو برای رفع غمهایت برای قلب زیبایت برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم و میدانم... خدا از آرزوهایت خبر دارد یقین دارم دعاهایم اثر دارد ...........دوستت دارم وتورو به خدا میسپارمت[لبخند]